• Ohgita Katsuya

  • 5 in. Yellow Long House

  • Glass
  • 5 " x 7 " x 4 "
  • $2,200